logo

ויצו בית-הכרם - אודות מרכז ויצו בית הכרם

 

 

 

     מה גורם למוטיבציה גבוהה?

לרבים מבעלי הפרעת קשב וריכוז ADHD ישנה בעיה של חוסר במוטיבציה הקשורה גם לתהליכים רגשיים, ויכולה להתפרש כנטייה לדחיינות, עצלנות ואפילו אי מסוגלות תפקודית.

     הסדרי חניה לשנה"ל תשע"ט

להנחיות לגבי הסדרי חניה במרכז ויצו בית הכרם לשנה"ל תשע"ט קרא בהמשך.

להלן קישור לטפסי הרישום:

עובד ויצו

משתתף בפעילות - עמית ויצו

הורים/מורשי איסוף במעון