logo

רבקה זיו


רבקה זיו 1890-1966


רבקה זיו, הנשיאה הראשונה של ויצו העולמית, נולדה בלידס אנגליה בשנת 1890. היא כיהנה כנשיאת הנהלת ויצו בריטניה ואירלנד מאז נוסדה, למעט תקופה קצרה בה נוהלה הפדרציה במשותף על ידי הגברות זיו, רומנה גודמן וד"ר ורה ויצמן ותקופה נוספת לאחר מכן בה שימשו גב' זיו וגב' ויצמן יושבות ראש עמית.

בשנת 1949, כאשר הועבר המשרד הראשי של ויצו מלונדון לישראל, נבחרה רבקה זיו לנשיאת ויצו העולמית. היא כיהנה בתפקיד זה עד לשנת 1966 ופרשה ביוזמתה עקב בריאות לקויה.

רבקה זיו נבחרה פה אחד לנשיאת כבוד של ויצו העולמית לכל החיים. הגב' רבקה זיו, הייתה מנהיגה דומיננטית שהובילה את התנועה ביד רמה, דרך מאבקים והתמודדות ועד להישגים רמי מעלה. לאחר מותה החליטו חברותיה בויצו להנציח את שמה ומורשתה ב"מרכז ויצו למשפחה ע"ש רבקה זיו".