logo

תיכון מקצועי ויצו בית הכרם

בירושלים, בלב שכונת בית הכרם הירוקה, שוכן בית ספר ויצו,

תיכון מקצועי מיוחד וייחודי מסוגו בארץ,

המאפשר לתלמיד תיכון לרכוש תעודת מקצוע, באוירה מכבדת,

תוך יצירת קשר המבוסס על אמון ודאגה והצבת אתגרים. 

עבור לאתר הפנימי של בית הספר: כאן