logo

הגישה הטיפולית

התלמידים במרכז המערכת

הגישה הטיפולית רואה את הנער, הפרט על מכלול חייו, היא רואה את הקשיים הלימודיים, החברתיים, הרגשיים שלו, את היכולות, ההצלחות ונקודות החוזק שלו, ואת ההתמודדות הייחודית הנדרשת ממנו בהתחשב במרכיבי חייו, ומתייחסת אפילו למצב הרוח שלו בבוקר בבואו לבית הספר.

 

יצירת קשר מעמיק ומתמשך עם התלמידים, קשר המבוסס על אמון, דאגה, אכפתיות והצבת אתגרים מצמיחים

באמצעות קשר טוב עם הסביבה, כלומר עם צוות בית הספר, הנערים יכולים  לצמוח ולפתח קשרים בונים ובריאים בעתיד. בראש ובראשונה הצוות המוביל של הכיתה -  המחנכים ותומכי הלמידה – אך גם אנשי הצוות כולו, משקיעים מאמצים רבים בהיכרות עם התלמידים, ומחזקים את התחושה שרואים אותם ודואגים להם באמת.

 

הקפדה על עקביות בעבודה עם התלמידים

הקפדה על החוקים והכללים בבית הספר. הניסיון מוכיח שציפיות מהתלמיד המתבגר וגבולות ברורים, זו הדרך לעזור לו לעשות סדר בעולמו המבולבל.

המסר המועבר הוא האמונה ביכולת של כל נער ונערה שמגיעים לבית הספר לעבור שינוי ולהתקדם. אם רק יבחרו בכך, יקבלו את כל העזרה הנחוצה.

מתקיימות שיחות רבות עם התלמידים, נערכים ביקורי בית, נשמר קשר רציף ועדכון של ההורים. השותפים במשולש: מורה – תלמיד – הורה.

 

הצוות הטיפולי:

הצוות הטיפולי כולל פסיכולוגית, יועצות, עובדת סוציאלית, ומגוון מטפלים באומנויות – במוזיקה, בתנועה, בדרמה, באומנות, בביבליותרפיה * וטיפול בשיטת אלבאום.

לרוב התלמידים בבית הספר יש שעת טיפול פרטנית בשבוע בחדרי הטיפול המיועדים לכך. שעה זו מבוססת בעיקרה על יצירת קשר קבוע שמתפתח לאורך זמן עם מטפל, ובה יש מקום והזדמנות לעבודה על תהליכים רגשיים פנימיים.

צוות היועצות נחלק לפי כיתות - היועצות מלוות את צוות הכיתה ואת התלמידים באופן קבוע ונמצאות בקשר עם כלל הגורמים המטפלים גם מחוץ לבית הספר. 

פסיכיאטר מייעץ לבית הספר שעתיים בשבוע. המעוניין להתייעץ איתו בנוגע לילדו מוזמן לפנות ליועצת של הכיתה.

     

*  ביבליותרפיה - טיפול בעזרת סיפורים, בדרך של קריאה וכתיבה