logo

מגמת עיצוב שיער

מגמות הלימוד בבית-הספר פועלות במסגרת מסלול לימוד והכשרה 64 של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה בשילוב תוכנית לימוד משלימה של משרד החינוך. מסלול זה מהווה מסגרת הכשרה מקצועית טכנולוגית לנוער. משך הלימודים 3 שנים בכיתות י'-יב'.

תלמידים העומדים בהצלחה בדרישות המגמה ובבחינות הגמר יקבלו בסיום הלימודים תעודת סיווג מקצועי סוג-1 מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.


למה עיצוב שיער ?
בימינו, תופס השיער מקום מרכזי וחשוב כחלק מהופעתו החיצונית של האדם וצורתו משתנה לפי תכתיבי האופנה. תפקידו של הספר הוא לגרום לשינויים אלו תוך כדי הבנה של התהליכים המתרחשים בשיער והתאמת התספורת למבנה הפנים ולדימוי העצמי של הלקוח. ולכן - מספרות רבות נפתחות,  ומחפשות בעלי מקצוע בעלי ידע רחב בתחום עיצוב השיער.

מה לומדים ?
לימודי המגמה כוללים לימודים עיוניים והכשרה מעשית:  

  • יסודות הכימיה והביולוגיה, היגיינה, אסטטיקה.

  • יחסי אנוש, ניהול עסק עצמאי.
  • ביצוע פעולות כימיות כגון: צבע, פסים, גוונים, סלסול תמידי, פתיחת תלתלים.
  • עיצוב תספורות.
  • תסרוקות מגוונות.


מהן דרישות הקבלה ?
מקצוע הספרות מחייב יכולת מוטורית טובה, אסתטיקה, ריכוז ועבודה על פי תכנון מראש, יחסי אנוש טובים וה-מ-ו-ן סבלנות.
כל זאת, בנוסף לתנאי הקבלה לביה"ס: תעודת סיום כיתה ט', מבחני קבלה וראיון אישי.

 

לפרטים והרשמה ניתן לפנות ליועצת ביה"ס בטלפון: 02-6551119 או למזכירת ביה"ס בטלפון: 02-6551116