logo

הסדרי חניה במרכז ויצו בית הכרם שנה"ל תשע"ח

במרכז ויצו למשפחה פועלות מסגרות חינוכיות / קהילתיות המעניקות שירותים לאלפי לקוחות באמצעות כ 150 עובדי ויצו ועשרות עובדים נוספים. במתחם 60 מקומות חניה בלבד.

החניה בתחומי המרכז היא זכות  הניתנת על ידי ויצו לעובדים ומקבלי השירותים.

מרכז ויצו פועל כל העת על מנת להקל על לחצי התנועה בשכונת בית הכרם, ולאפשר כניסת כלי רכב של מקבלי השירות והורים של ילדי המעון  לאורך כל שעות היום.

 

להלן הסדרי החניה:

 

עובדי ויצו - 17 מקומות חניה במגרש תחתון .  נהג רכב חוסם מתבקש להשאיר פרטי ם על שמשת המכונית

 

הורים - 35 מקומות חניה מגרש עליון (משמאל לכניסה) , בין השעות 7:00-9:00 ו 14:30-17:15

 

הנהלה - 8 מקומות חניה בחזית המבנה

 

נכים - שני מקומות חניה מסומנים בחזית המבנה    לרכב בעל מדבקת נכה

 

אורחים ומשתמשי מבנה - חניון עליון (לא בשעות הכניסה והאיסוף של המעון)

 

 

 

הכניסה למרכז מותנית במדבקת זיהוי על שמשת המכונית. להזמנת מדבקה יש למלא את הבקשה באתר האינטרנט

 

·         בקשה עבור -   הורה/מורשה איסוף במעון

 

·         בקשה עבור -   משתתף בפעילות

 

      בקשה עבור -   עובד ויצו 

 

תוית הזיהוי כשמה כן היא, החניה על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם להנחיות.

 

הנוהג ברכב אחראי לכל נזק שייגרם לרכבו ולתכולתו או לנזק שייגרם כתוצאה מנהיגה לא זהירה.

 

 

אנו מבקשים מכל ההורים להימנע מעיכובים מיותרים בבניין על מנת לאפשר תחלופה גבוהה בחניונים.

אנו מבקשים להישמע להנחיות הסדרנים והמאבטחים.

 

הנהלת המרכז רשאית לשנות את הסדרי החניה  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 

 

                                                                                                      בכבוד רב,

 

                                                                                                                  קובי הלל

                                                                                                                  מנהל המרכז