logo

אודות מרכז ויצו בית הכרם

"מרכז ויצו למשפחה על שם רבקה זיו פועל בחסות ויצו עולמית לשיפור החברה בישראל.

המרכז שואף להוביל בעשייה בתחומי החינוך הרווחה, הקהילה והתרבות.

מרכז ויצו למשפחה מאפשר אוטונומיה פדגוגית מקצועית למסגרות הארגוניות הפועלות

בו ( ביה"ס ויצו תיכון מקצועי ומעון ויצו בית הכרם), פועל לתיאום רעיוני וערכי ברוח ויצו,

שואף להרחיב את הפעילות ולפתח משאבים לקיומה.

מרכז ויצו למשפחה נשען על ערכי האחריות החברתית והערבות ההדדית ופועל על פיהם

כלפי אוכלוסיית היעד וציבור העובדים במרכז".

 

 תרשים ארגוני

 

ערכי היסוד ויצו בית הכרם

  • אוטונומיה מקצועית ( לא אסטרטגית)
  • שאיפה למצוינות
  • ערבות הדדית
  • יחס של כבוד
  • תחושת שייכות
  • התעדכנות מקצועית
  • אווירה נעימה
  • תקשורת פורייה
  • פיתוח המשאב האנושי
  • רווחת העובד