logo

ארכיון חדשות


יום רביעי 29/8/18

9:00 - יום הערכות לכלל עובדי המרכז – אולם ארז


יום חמישי 30/8/18

אסיפת הורים כללית לכיתות התינוקות:

אורן, אנקור, דרור ואלמוג

שעה 17:30 באולם ארז

 

אסיפת הורים כיתתית :

 

דקל, כלנית, רקפת, ורימון - שעה 18:15

 

גן שיטה: מפגש הכרות הורים וילדים

2 קבוצות   א'- ל' שעה 16:00

מ'-ת' שעה 16:45

 

גן הדר: מפגש הכרות הורים וילדים שעה 16:30